NAŠE FILATELISTICKÉ VÝSTAVY
DO 2004

Vítejte!
Tímto soupisem jsem chtěl připomenout ty, kteří věnovali svůj čas a své síly tomu, aby oni, i řada dalších, předvedli výsledky svého filatelistického snažení. Jsou zde sepsány výstavy velké a nákladné, ale i ty docela malé, instalované v pár lidech a s minimálními náklady. Jsou zde uvedeny všechny ty, o kterých jsem se dověděl, a je jisté, že jich ještě řada chybí a bude je zapotřebí doplnit.
Mimo ryze filatelistických jsou zde i výstavy nefilatelistické (např. umělecké, historické), na nichž byly vystaveny filatelistické materiály. Řada dalších výstav zde ani uvedena není (např. výstavy Poštovního muzea v Praze). Přesto se jedná o poměrně rozsáhlý soubor, který je nabídnut ve dvou podobách:

V jedné jsou výstavy řazeny podle kategorie a v jednotlivých kategoriích chronologicky
Ve druhé jsou všechny výstavy řazeny abecedně

U všech výstav by měly být stejné údaje. Podle toho, co se podařilo zjistit, jsou jednotlivé kolonky různě plné.

Řazení údajů:

- Samostatně vlevo je uveden rok konání výstavy.
- Dále je obec, v níž se výstava konala, opět rok, název výstavy a  kategorie.
- Níže je datum konání
- Místo konání
- Hlavní pořadatel výstavy
- Předseda org. výboru - OV (výstav. výboru -VV)
- Tajemník org. výboru (OV - VV)
- Předseda jury (také soudcovského sboru)
- Počet exponátů - "Exponáty"
- Udělené medaile - "Výsledky"
- Počet návštěvníků - "Návštěvnost"
- Materiály (zejména poštovní) vydané k výstavě

A) CHRONOLOGOCKÝ SOUPIS FILATELISTICKÝCH VÝSTAV

A1) VŠECHNY VÝSTAVY 1918-39 A2) VŠECHNY VÝSTAVY 1939-45 A3) CELOSTÁTNÍ VŠEOBECNÉ VÝSTAVY PO R. 1945 A4) MEZINÁRODNÍ VŠEOBECNÉ VÝSTAVY PO R. 1945

A5) REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ ČESKOSLOVENSKÉ VÝSTAVY PO R. 1945:

1945-50 1951-52 1953-54 1955-56 1957-58 1959-60 1961-62 1963-64 1965-66 1967-68
1969-70 1971-72 1973-74 1975-76 1977 1978 1979-80 1981-82 1983-84 1985-86
1987-88 1989-90 1991-92              

A6) REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ ČESKÉ VÝSTAVY:    

A7) VÝSTAVY MLÁDEŽE PO R. 1945:

1945-1970 1971-1973 1974-1976 1977-1980 1981-1984 1985-1989 Od. r.1990

A8) OSTATNÍ (NEFILATELISTICKÉ) VÝSTAVY:

 

B) ABECEDNÍ SOUPIS FILATELISTICKÝCH VÝSTAV
(Podle místa konání)

A B C/Č D F G H CH I J
K L M N O P R/Ř S/Š T U
V Z