POŠTOVNICTVÍ V BRNĚ
POŠTOVNICTVÍ U NÁS

FILATELIE V BRNĚ

1.6.2023
 

Poštovnictví v Brně
Přehledy a soupisy materiálů brněnských pošt. Vytvořeno s využitím předchozí již publikované i nepublikované (dané mi k dipozici) práce řady publicistů, vystavovatelů a badatelů i s pomocí internetu a vlastní sbírky. Když pominu základní prameny jako je zejména dílo Ing. Votočka, pak velký dík patří předchozí práci dr. Petra Gebauera.
Vzhledem k obsáhlosti problematiky se jedná o práci trvale otevřenou jak do minulosti, tak principiálně do budoucnosti.
Zatím alespoň razítka vlakových pošt (18. května 2018 - jako příspěvěk k muzejní noci - doplněná o razítka vlakových pošt z evidence razítek pošty Brno 2 z archívu Poštovního muzea) a propagační strojová razítka).  

Otisky výplatních strojů - Brno:
 - Přehled OVS Brno 1 - období 1945 - dosud
 - Přehled OVS Brno 3 - období 1945 - dosud
 - Přehled OVS Brno 4 - období 1945 - dosud
 - Přehled OVS Brno 5 - období 1945 - dosud
 - Přehled OVS Brno 6 - období 1945 - dosud

Razítka vlakových pošt v Brně začínajících, končících a projíždějících:
 - Přehled vlakových pošt do r. 1918
 - Přehled vlakových pošt v období 1918 - 1939_II (18.5.2018)
 - Přehled vlakových pošt v období 1939 - 1945_II (18.5.2018)
 - Přehled vlakových pošt v období 1945 - 2003


Propagační strojová razítka brněnských pošt:
 - Pošta Brno 1 - období 1918-1939
 - Pošta Brno 1 - období 1945-dosud
 - Pošta Brno 2 - období 1918-1939
 - Pošta Brno 2 - období 1945-dosud
 - Pošta Brno 02 - období 1945-dosud
 - Pošta Brno 7 - období 1945-dosud
 - Pošta Brno 12 - období 1918-1939
 - Pošta Brno 26 - období 1945-dosud


 

 

Poštovnictví u nás - procházka po internetu


Na internetu je dnes obrovské množství informací (ovšem čím více jde člověk do hloubky, tím méně jich nachází). Na následujících dvou stránkách je výsledek několikadenního průzkumu internetu v oblasti poštovnictví. Jsou zde texty laické i odborně fundované, suchopárné, ale i zábavnější. V každém případě se tu dají najít zajímavé informace.

Samostatná pojednání o pošt. úřadech                           Drobné informace o pošt. úřadech a ostatní témata
 

 

Z historie brněnských výstav             k nahlédnutí zde


Kluby v Brně

 

Petrov

KF Alfonse Muchy (KF 06-22), kontakt: RNDr. Zdeněk Okáč, Dudíkova 11, 621 00 Brno
 

Obchodníci v Brně
 
STAROŽITNOSTI BARU Brno, Vídeňská 14, 639 00,   Brno
Dominikánská 2, 602 00, Brno, tel.:543 235 004  
Prodej a nákup filatelistického a sběratelského zboží , burzy.
Otevírací doba na Dominikánské:  po-pá 10 00 - 17 00 hod.
FILATELIE HOBBY Brno, Sukova 5, 602 00
Prodej a nákup poštovních známek a potřeb
Otevírací doba: po - pá  9 30 - 12 00 a 13 30 - 17 00 hod.
Tel: 542 211 997
FILATELIE KLIM Brno, Česká 19/21, 602 00
Otevírací doba: po - pá 9 00 - 11 00 a 13 00 - 17 30 hod.
Brno, Pekařská 3/5, 602 00
Otevírací doba: po - pá 9 00 - 11 00 a 13 00 - 17 30 hod.
Sálové a písemné aukce, prodej a nákup filatelistického materiálu a potřeb
SAREPTA Brno, e-shop, (sídlo:Modřice, U Vlečky 1046)
Tel.: 721 226 721

Burzy, aukce a výstavy viz. Aktuality

Pokud nemáte zobrazenu úplnou stránku
(vlevo menu s tlačítky, vpravo okno s informacemi)
můžete se na kompletní stránky dostat tudy:

Úplná stránka