INFORMACE Z KOMISE
MLADÝCH FILATELISTŮ SČF

3.6.202
4


Vzhledem k úbytku mladých filatelistů v posledních letech došlo v lednu 2016 ke zrušení oblastních komisí (bylo více členů komisí než mládežníků). Práci s mládeží řídí celostátní Komise mladých filatelistů SČF a z pracovníků oblastních komisí je širší poradní sbor.

Takže nadále jen nepravidelné aktuality z oblasti mádežnické filatelie:
 

1. června 2024 proběhla FO 2023/24 na téma  Moje Filatelie

Konala se v Brně za přispění a v prostorách ÚMČ Brno - střed
zahájení se konalo v 9 hodin. Přes příznívější předběžný zájem byla výsledná účast již tradičně (bohužel) malá. Menší účast byla vyvážena bezprostřední neuspěchanou atmosférou.

 

Místo konání Velký sál Test Test
Hodnocení testu Práce na miniexponátu Hodnocení miniexponátů Čekání na hodnocení
  VÝSLEDKOVÁ
LISTINA
  Vyhlášení výsledků a ještě jednou s diplomy  


 


Skončená výstava Mladé Brno 2023 a Filatelistická olympiáda mládeže 2022/2023
 

Vedoucí KM SČF:

 

Obecné informace

FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE (FO)
Soutěž pro mladé filatelisty. Skládá se z testu a tvorby exponátu. Soutěž se koná každoročně a započítává se do soutěže jednotlivých KMF i celých oblastí. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

I. ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍCÍCH VE FO PODLE DATA NAROZENÍ PRO PŘÍŠTÍ ROKY:

(Pro zařazení do věkové kategorie rozhoduje vždy věk dosažený soutěžícím 1. ledna přísl. roku)

I.a - věkové kategorie soutěžících: 
Z   9 - 10 let       A   11 - 13 let       B   14 - 15 let       C   16 - 18 let

 

 

DOKUMENTY K MLÁDEŽNICKÉ FILATELII:

Oborový řád pro hodnocení exponátů mládeže na výstavách FIP (SREV) - 10.10.2010. 
(netýká se standardních domácích výstav bez FIP účasti)
Směrnice pro pořádání filatelistické olympiády mládeže (z r. 2007)


Stránky bývalé Oblastní komise mládeže Jižní Moravy
(aktual.18.2.2016)


II. POČET LISTŮ MINIEXPONÁTU PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE:

Kategorie Počet listů -
kolo v KMF
Počet listů -
nár. kolo
Z 1 1
A 2 2
B 2 3
C 3 3

 

 
III. OD LÉTA 2003 PLATÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ MINIEXPONÁTŮ S MAXIMÁLNÍMI DOSAŽITELNÝMI BODY V JEDNOTL. KATEGORIÍCH  

Kategorie Úprava Zpracování Téma
Z 7 7 6
A 6 8 6
B 5 9 6
C 4 10 6

 

Z historie  


2016

Historicky poslední číslo Jihomoravského kurýra mládeže - č. 115 - 12/2016


FO 2016/2017

pro tento školní rok bylo vypsáno téma na Filatelistickou olympiádu mládeže.
Téma pro FO 2016/2017:  Architektura

Informace k tématu Architektura


FO 2015/2016

Jako každoročně i letos jsou vypsány propozice na Filatelistickou olympiádu mládeže 2015/2015. Mimo to jsou v přiloženém dokumentu i propozice k soutěži v tvorbě elektronického exponátu.

Téma pro FO 2015/2016:  Ekologie
Téma pro tvorbu elektronického exponátu: Elektřina kolem nás

Informace k FO2015/2016 i pro tvorbu elektronického exponátu.

 Cyril a Metoděj:

List 1     List 2     List 3

2015
 

Národní kolo FO mládeže 2014/2015 - PRAHA 6.6.2015 - výsledky

Kategorie Z: Soutěžící OBLAST
1. Ráb Michal JM
2. Vaňková Adéla
3. Blažek Jan PH
4. Konečný Petr SM
5. Hegerová Natálie
6. Hačundová Justína SM
Kategorie A    
1. Sedláková Michaela JM
2. Zábojník Vojtěch JM
3. Hátriková Martina PH
4. Hátrik Adam PH
5. Farský Lukáš
6. Banková Dominika
7. Lukša Radek SM
8. Lukšová Markéta SM
Kategorie B    
1. Vacyk Valerij PH
Kategorie C    
1. Štefka Ladislav JM

Celostátní kolo FO. Konalo se v Praze v sobotu dne 6.června 2015. Místem konání byla Raiffeisen stavební spořitelna, Koněvova 2747/99, Praha 3.
 

FO 2014/2015  - Elektřina kolem nás
 


2. česko-slovenská filatelistická výstava
Žďár nad Sázavou 2016:
Palmáre

Chomutov 2015 - výstava 3.st.:
Palmáre - mládež

 

 

2014

FO 2014 Plzeň

Výsledky celostátního kola FO mládeže
 

 

2013

FO 2013/2014 - sportovní disciplíny ZOH (MS Word)


Zástupce znojemských filatelistů na setkání s prezidentem

Výsledky celostátního kola FO mládeže, Brno 2013 (MS Excel)

Testy FO 2013 (MS Word)


Dnes, 8. června, se v Brně - Komíně konalo celostátní kolo filatelistické olympiády mládeže. Letos to byl již 40. ročník.
 Zúčastnilo se ho 21 mládežníků z celé republiky. Na následujících snímcích je zachyceno něco z dnešního dění.
Protože nemám v ruce výsledkovou tabulku, konkrétní výsledky až později.

Ranní prezence

Na poště Brno 24 měla děvčata mimořádnou službu Jihlavská výprava před soutěží

Zahájení A už se soutěží... ...
.... Následovalo hodnocení miniexponátů Pak už se vypisovaly diplomy
První tři z kategorie Z Nejlepší z kategorie A (s jedním zástupcem) Obdobně kategorie B
a kategorie C Vedoucí letošní olympiády Václav Špatný blahopřeje účastníkům elektronické soutěže 2012  Účastníci elektronické soutěže ještě jednou (Standa Dušek jako zástupce)
A tady už Standa Dušek dostává pochvalu za dlouholetou práci s mládeží   A společná fotografie s pořadatelem letošní FO, Zdeňkem Okáčem 

Pokyny pro FO 2013 - 8. června Brno
Kurýr JM mládeže č. 113/ duben 2013


Podklady KM SČF pro FO 2012/2013 jsou k dispozici např. v
Kurýru JM mládeže č.112/prosinec 2012

 

 
2012

Celostátní kolo FO se konALO v termínu 8. a 9. června v České Skalici

Znojemská výprava FO Česká skalice 2012 Při práci
Jedna vítězná trojice Druhá  Třetí
Čtvrtá Pavlína Ondrejková s diplomem za nejlepší elektronický exponát. Ještě jednou znojemská výprava


- - - - - - - - - - - - - - - - -

FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE 2011/2012 - 39. ročník

Téma pro rok 2011/2012 je "Demokracie". (Pomocné materiály

- - - - - - - - - - - - - - - - -


LITERÁRNÍ Soutěž komise MLÁDEŽE

Komise mládeže FIP vyhlašuje 2. ročník experimentální soutěže o Cenu za literaturu pro mladé filatelisty. Předmětem soutěže jsou články, texty, katalogy, studie, elektronické publikace, prezentace, webové stránky i mulrimediální CD/DVD s filatelistickou tematikou, publikované mezi 1.1.2011 a 31.3.2012. Uzávěrka je 31.3.2012. Podrobnosti lze najít v Informacích SČF č. 1/2012.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Soutěž k výročím na známkách 2012

Komise mládeže připravila novou soutěž, zaměřenou na některé výročí připomenutá Českou poštou na známkách v letošním roce. Soutěž se uskuteční ve čtyřech kategoriích:
- vytvoření filatelistického miniexponátu (min. 4listy)
- vytvoření nminoexponátu v otevřené třídě (min. 4 listy)
(v papírové nebo elektronické podobě)
- výtvarná soutěž
- literární soutěž  
Uzávěrka je 30.11.2012. Podrobnosti lze najít v Informacích SČF č. 1/2012.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ  MINIEXPONÁT
S TÉMATEM  FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY - na rok 2011/2012

Komise mládeže SČF vyhlašuje na školní rok 2011/2012 pro mladé filatelisty soutěž o nejlepší elektronický exponát s tematikou filatelistické olympiády.

Úkolem mladých filatelistů je vytvořit miniexponát v rozsahu 1 - 3 albové listy podle kategorií pro národní kolo FO. Tématem je „Krásy naší vlasti“. Soutěžící může použít pro tvorbu exponátu jakýkoliv filatelistický materiál v elektronické podobě. Možností je na Internetu velmi mnoho a bude záležet pouze na schopnostech tvůrce. Stejně tak je možné využít skenování přímo z originálů nebo z různých katalogů a časopisů. Tím může i mladý filatelista vytvořit exponát, který by jinak nikdy sestavit nemohl pro jeho finanční nedostupnost. Podmínkou je, že pro ilustraci a dokumentaci tématu musí být použit pouze filatelistický materiál, tak jak je v exponátech obvyklé.

Vytvořený miniexponát předá soutěžící na CD ve formátu stránek HTML s obrázky ve formátu jpg nebo gif nebo odešle elektronicky v příslušném formátu na adresu ztopfer(zavináč)volny.cz v termínu do 20.5.2012. Všechny vytvořené miniexponáty budou nakonec vystaveny na Internetu.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Exponáty elektronické soutěže 2012:

J. Kotrnetz

A. Zoufalá

2011

FILATELISTICKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE 2010/2011 - 38. ročník


Vypsáno bylo poměrně volné a osobně pojaté téma "Moje oblíbené místo".
Celostátní kolo FO se uskutečnilo 10. a 11. 6.2011 v Brandýse nad Orlicí.

Výsledková listina zde.

Díky Jurovi Ondrejkovi máme i pár fotek:

Zahájení Vyhlášení - nejlepší elektronický exponát  Vítězná trojice kategorie B 
 

Nejlepší mládežník 2010
(Pavlína Ondrejková 2.)

  A přidal se i Standa Dušek ze Znojma:

Znojemská výprava na cestě Děvčata na pomníku Standa Dušek s hezčí částí výpravy
Vyhlašování znojemských mládežníká 1  2 (včetně vedoucího KMF SČF Z. Töpfera a organizátorů z Východních Čech)   
4 5 Znojemská výprava - komplet

 - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NĚCO Z DĚNÍ PŘED ROKEM 2011 (včetně salonu mládeže při výstavě Praga 2008)

MLADÍ ZNOJEMŠTÍ FILATELISTÉ NEJLEPŠÍ V ČR.(ze znojemského tisku)
Blíží se prázdniny a znojemský Klub mladých filatelistů (KMF), který pracuje při
DDM ve Znojmě, má v tuto roční dobu své pravidelné "žně".
 Doslova.
Letos obzvlášť, medailové.V červnu totiž vždy probíhá finále filatelistické olympiády (FO) mladých filatelstů. Je to vyvrcholení toho, co se za školní rok v KMF naučili. Uplatní zde jednak své teoretické znalosti (v testech), ale i praktické (v tvorbě miniexponátu na dané téma).Probojovat se však do finále není vůbec nic
 jednoduchého. Nejprve musí absolvovat t.zv. nominační kolo FO. Z tohoto kola postupují do kola oblastního v Brně jen ti nejlepší. A zde již jde o postup do finále. Postupují jen první dva nejlepší z každé kategorie, kteří potom reprezentují nejen svůj KMF a svoje město, ale i současně jižní Moravu. Kategorie jsou 4, dle věku soutěžících. Znojemští letos soutěžili ve 3 kategoriích, ve věkové kategorii "B" 13 - 16 let momentálně nikoho nemají.
          Do letošního finále, které se konalo ve dnech 10. - 11.6.11 v Brandýse/Orlicí, postoupilo z oblastního kola 5 znojemských mládežníků. A vedli si znamenitě. 
          V kategorii "Z" (do 10 let) obsadila s drtivou převahou ve své kategorii místo první SEDLÁKOVÁ Michaela. Je šikovná a perspektivní, poznamenává ved. KMF p.
Dušek. V další kategorii "A" (10 - 13 let) první místo vybojovala, již z předchozích olympiád zkušená, KACETLOVÁ Denisa. No a v kategorii nejstarších, 16 - 18 let, bojovala za naše barvy ZOUFALÁ Anna. Obsadila místo druhé. Příčka
nejvyšší ji utekla o vlásek, o pouhých 1,5 bodu. Je zodpovědná, spolehlivá a v
příštím roce, pokud se probojuje do finále, které bude v České Kamenici, má
možnost si příčku nejvyšší vybojovat, říká p. Dušek. V konečném vyhodnocení
výsledků se stal jednoznačně nejlepším v letošní soutěži znojemský KMF 56 - 83
F.H.
          Pořadatelé připravili pro soutěžící i bohatý doprovodný program. Prohlídku města, exkurzi do rehabilitačního ústavu, návštěvu pamětní síně J.A.Komenského na MěÚ a také výlet do přírodního bludiště. V pátek večer absolvovali soutěžící
přednášku spojenou s besedou s úspěšným českým vystavovatelem z Vysokého Mýta, který se zaobírá kosmonautikou, ing. Petrem Fenclem. Předvedl svůj úspěšný
exponát "Od Gagarina po raketoplán Discovery". A potom promítl a okomentoval
spoustu svých fotografií ze své cesty v USA, kde se byl i osobně podívat na start jednoho z amerických raketoplánů.
          Poděkování patří i pořadatelům z KF v Brandýse a jury z komise mládeže SČF, za
jejich perfektní organizaci i rychlé zpracování výsledků soutěže.
No a co k tomu dodává vedoucí znojemského KMF p. Dušek? Je zajímavé, že ve mládežnické filatelii začínají, nejen ve Znojmě, ale i celostátně, převládat děvčata. Viz naše výsledky! Jinak jsem, co jiného, velice spokojen. Přeji všem
pěkné prázdniny a po prázdninách rádi uvítáme v KMF i nové mládežníky, od třetí třídy ZŠ.
          Znojmo 15.6.11 ved. KMF 56-83 F.H. Dušek Stanislav

 

Pokud nemáte zobrazenu úplnou stránku
(vlevo menu s tlačítky, vpravo okno s informacemi)
můžete se na kompletní stránky dostat tudy:

Úplná stránka