Čs. armáda a armáda ČR - vojenské letectvo

3/2010


Vojenské letectvo 1918-39
Vojenské letectvo 1939-45

Vojenské letectvo 1945-89
Vojenské letectvo po r. 1989

Čs. letiště po r. 1945 
Současná výzbroj vzdušných sil
AČR

 

Poválečný vývoj čs. voj. letectva
je s bezkonkurenčními detaily
popsán na www.vrtulnik.cz
 (viz. např. převzatý text k letištím)
 

Čs. armáda:   Její moderní tradice se odvozuje od čs. legií. 

Vojenské letectvo 1918-39:
Už v prvopočátku byly součástí čs. legií letecké jednotky (Rusko) nebo se Češi a Slováci stali letci ve Francii. Jejich příslušníci a vojáci letectva bývalého Rakousko-Uherska stáli u zrodu letectva ČSR v r.1918. 

Výzbroj byla různorodá, tvořená stroji rakouskými, německými a francouzskými. Sloužily ale i stroje ruské a legionáři si z Ruska přivezli letadla americká (nebyla zavedena do služby v ČSR). 

První jednotkou byla Polní letecká setnina (se vznikem dalších oddílů název 1. polní letecká setnina a ještě později 1.letecká rota). Další letecké setniny v r. 1919: 2. až 7. letecká setnina. 
Letecký park (hlavní typy): Bréguet Bré XIV A.2, Salmson Sal 2 A.2, Brandenburc C.I, Spad S.VII C.1, Spad S.XIII C.1
V r. 1920 se nad setninami vytváří Letecké skupiny Čechy, Morava a Slovensko. Už koncem r. 1920 se přechází na plukovní organizaci letectva (nižší jednotkou byly let. roty a v r. 1924 byly roty přejmenovány na letky).

Stav v r. 1924 (jen hlavní typy letadel):

- Let. pluk č. 1, Praha-Kbely, Letov-Š-4, Aero A-12, Bréguet Bré XVI BN.2, Avia B-11
- Let. pluk č. 2, Olomouc, Letov-Š-4, Letov Š-1, Aero A-12, Bréguet Bré XIV, Avia B-11
- Let. pluk č. 3, Nitra, Letov-Š-2, Aero A-12, Avia B-11, Aero A-18
- Hlavní let. dílny, Olomouc, Aero A-18, Letov Š-1, Letov Š-2, Letov Š-4
- Voj. letecké učiliště Cheb, Aero A-18, A-15, A-12, Letov Š-2, Š-4, Avia B-3

V meziválečném období se vojenské letectvo těšilo velké popularitě a vojenští letci uspěli i v mezinárodním měřítku (Malkovský, Novák, Hubáček, Skála a další). Výzbroj tvořily především domácí stroje. Po nástupu nacismu v Německu se zvýšila snaha o posílení obranyschopnost státu. Byly vynaloženy obrovské prostředky na pohraniční opevnění. Na posílení letectva byla zaměřena akce „1000 pilotů republice“ spojena s národní sbírkou. Technická úroveň čs. letectva v té době spíše zaostávala za potenciálním nepřítelem. Nové výkonnější typy byly ve vývoji. 
Mírová organizace letectva v r. 1938:
Hlavní velitel letectva (div. generál Fajfr), přednosta III. odboru MNO
III. odbor měl 1. oddělení (letecké), 2. oddělení (protiletadlová obrana), 3. oddělení (technické)
Mimo učiliště a let. sklady byly III. odborem řízeny i následující útvary: 
- Zemské velitelství letectva Čechy, 
  Letecký pluk č. 1 "T.G. Masaryka"
  Letky byly na letištích Hradec Králové, Tábor, Milovice, Plzeň, Praha-Kbely     
  Výzbroj:  Letov Š-328, Aero A-100, Avia B-71, Avia B-534
- Zemské velitelství letectva Morava, 
  Letecký pluk č. 2 "dr. E. Beneše"
  Letky byly na letištích Olomouc, Přerov, Vyškov     
  Výzbroj:  Letov Š-328, Aero A-100, Avia B-71, Avia B-534
- Zemské velitelství letectva Slovensko, 
  Letecký pluk č. 3 "generála-letce M. R. Štefánika"
  Letky byly na letištích Piešťany, Vajnory, Spišská Nová Ves, Nitra, Žilina, Zvolen (Tri Duby)     
  Výzbroj:  Letov Š-328, Aero A-100, Avia B-71, Avia B-534
- Velitelství letecké brigády, Praha 
  Letecký pluk č. 4 (stíhací)
  Letky byly na letištích Praha-Kbely, Pardubice     
  Výzbroj:  Avia B-534
       Letecký pluk č. 5 (bombardovací)
        Letky byly na letištích Brno, Hlohovec, Nitra,     
        Výzbroj:  Aero MB-200, Avia F-IX, Aero Ab-101, Avia B-71
                Letecký pluk č. 6 (bombardovací)
                Letky byly na letištích Praha-Kbely, Chrudim, Německý Brod     
                Výzbroj:  Aero MB-200, Aero Ab-101, Avia B-71

V době mobilizace byla zrušena Letecká brigáda a většina pluků a byly vytvořeny 4 letecké armády (Čechy, sev. Morava, jižní Morava a Slovensko). K mírovým letkám přibylo dalších jedenáct vytvořených ze záloh. 

Vojenské letectvo 1939-45:
Vysoká morálka a vlastenectví našich letců se projevilo po okupaci, kdy stovky letců opustili různými způsoby protektorát a proti nepříteli bojovali v Polsku, Francii, Velké Británii a SSSR. V letech 39-45 byli letci "nejviditelnější" složkou našich zahraničních jednotek a mnoho z nich se proslavilo (Král, Vašátko, Zimprich). V té době se „díky“ rozsahu konfliktu objevují naši vojenští letci takřka po celém světě.
V Polsku se do boje dostali jednotlivci.
Ve Francii bojovali desítky letců ve francouzských útvarech.
Ve Velké Británii byly vytvořeny samostatné čs. letecké jednotky (310. až 313 čs. letecká peruť RAF a čs. letky u 68. a 600. britské noční stíh. perutě). Hlavní výzbroj tvořily stroje Hawker Hurricane Mk. I. a II., Supermarine Spitfire Mk.  I. až  IX., Bristol Beaufighter Mk.I., DH Mosquito Mk. VII. a XIX., Vickers Wellington  Mk. I. a X., Consolidated Liberator Mk. III.,  V. a VI.  
V SSSR byli naši letci v 1.čs. stíhacím leteckém pluku (základ tvořilo 20 stíhačů z Británie) a později vznikla 1. čs. smíšená letecká divize v SSSR (2 stíhací pluky a jeden pluk bitevní). Hlavní výzbroj: La-FN, La-7, Il-2/3m. Spolu s 2. čs. paradesantní brigádou se 1. čs. stíhací letecký pluk účastnil SNP.   
 
Do vlasti se i se svými stroji vraceli 14.a15. května (letci ze SSSR) a 13. srpna (Velká Británie, 311. bombardovací peruť o týden později).

Vojenské letectvo 1945-89:

Po r.1945 navázala čs. armáda na tradici legií a zahraničního odboje. Letecký park byl založen na strojích z války a byl docela pestrý - alespoň některé typy:
La-5FN (S-95), La-7 (S-97), Spitfire L.F.Mk.IXE (S-89), Il-2m3 (B-31), Pe-2FT (B-32), Mosquito F.B.Mk.VI (B-36), He-111(LB-77), Bf-109 (S-99/CS99) a další.
Byla vytvořena struktura voj. letectva, byly vytvořeny nové let. útvary.
Např. Při reorganizaci 310. perutě bylo vytvořeno velitelství 1. let. divize s podřízenými let. pluky 10 a 12 (zrušena v březnu1948). Z 312. perutě byla vytvořena 2. letecké divize VÚ 9997 v Českých Budějovicích s let. pluky č. 4 a 5.(divize zrušena v únoru 1950). Jejich zrušení mj. souviselo i s tím, že po únoru 1948 se totalitní vedení státu začalo cítit ohroženo zkušenými vojáky, kteří poznali západní realitu, ale posléze i těmi, kteří měli zkušenosti i z východní armády. Na letectvo dopadly čistky obzvlášť tvrdě. Řada zahraničních voj. letců byla perzekuována, řadě se podařilo uprchnout zpět na západ. 

Začala se psát nová kapitola v historii čs. armády. Armáda byla posilována a modernizována pod heslem „pevná hráz proti imperialismu“. Letci dostali nové stroje převážně sovětské konstrukce, i když (u některých typů) domácí výroby. Jednalo se např. o letouny C-3 (Si-204), B-33 (Il-10), první proudové Jak-23 a přes letouny MIG-15 již z roku 1950 probíhala průběžně modernizace našeho letectva podzvukovými i nadzvukovými letouny typu MIG-17F, MIG-19s, MIG-21 mnoha modifikací, MIG-23MF a MIG-29A.  Bojové letectvo dostalo letouny Su-7Bm, Su-7Bkl, MIG-21MF, MIG-23Bn, Su-22M4 a Su-25. Byly postaveny vrtulníkové útvary vyzbrojené stroji Mi-1, Mi-2, MI-4, Mi-8, Mi-9, MI-17T, MI-24D a MI-24V.  Do výzbroje se dostaly i domácí cvičné proudové stroje L-29 a L-39 a dopravní L-410.
Organizace voj. letectva se několikrát měnila.  Vojenské letectvo bylo dislokováno na řadě letišť. V období studené války, kdy se vyhrotilo mezinárodní napětí a vytvářely se vojenské pakty se naše republika stala členem Varšavské smlouvy (14.5.1955). V rámci tohoto uskupení se naše armáda a tedy i letectvo účastnilo řady vojenských cvičení. Výcvik voj. letců zajišťovalo Vyšší voj. letecké učiliště v Košicích (později Vysoká voj. letecká škola SNP). Uchazeči o studium procházeli zákl. výcvikem ve Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou).
Čs. letiště po r. 1945

Vojenské letectvo po r. 1989:

Dalším mezníkem byl rok 1989, a zejména rok 1993, kdy došlo k rozdělení státu i armády a k 1.1.1993 vznikla Armáda ČR.
Období je poznamenáno dožíváním původní sovětské letecké techniky, snižováním finančních prostředků, ztrátami v období transformace, dlouho neujasněnou koncepcí armády, snížením počtu leteckých základen na Pardubice, Čáslav, Náměšť nad Oslavou, Kbely, Přerov. Z toho všeho vyplynul nízký stav stíhacích strojů v r. 2003 (jedna letka Migů-21) a odchod desítek zkušených pilotů do civilu. Několik let rovněž trval výběr nového stíhacího stroje. V červnu 2004 bylo rozhodnuto, že to bude JAS-39 „Gripen“. 
Střední skupina sovětských vojsk opustila letecké základny u nás.
K 1. říjnu 1993 vznikl Štáb letectva a PVO na GŠ v Praze. Nejvyšším funkcionářem štábu byl inspektor letectva a PVO

Letecké útvary:

V r. 1994 byly zřízeny:
- 6. základna dopravního letectva 6.zDL, 1. července 1994, Praha-Kbely (bývalý 6. smíšený dopravní letecký pluk) 
- 34. základna školního letectva se čtyřmi letkami, 1. listopadu 1994, Pardubice.
- 33. základna vrtulníkového letectva, 1. prosince 1994, Přerov. Na konci roku 1994 se do Přerova přestěhoval 11. vrtul. pluk z Líní a 51. vrtul. pluk z Prostějova.
- 4. základna taktického letectva v Čáslavi
- 32. základna taktického letectva v Náměšti nad Oslavou
- 34. základna speciálního letectva v Pardubicích

23. 8. 1996 došlo k prvnímu bojovému nasazení vrtulníků Armády ČR v rámci mise IFOR. Dvě Mi-17 se třemi posádkami pod velením pplk. Dočekala odletěly do Bosaňské Krupy.
12.3.1999 - Česká republika vstoupila do NATO

V r. 2003 a zač. 2004 došlo k další reorganizaci leteckých útvarů: 
24. základna dopravního letectva Praha - Kbely (www.zdl.army.cz) - bývalá 6. zákl. dopravního letectva 
21. základna taktického letectva Čáslav (www.afbcaslav.cz) - bývala 4. základna taktického letectva 
22. základna letectva Náměšť nad Oslavou (www.lznamest.army.cz) - bývalá 32. zákl. taktického letectva 
23. základna vrtulníkového letectva Přerov (www.prerov.army.cz) - bývalá 33. zákl. vrtulník. letectva
25. protiletadlová raketová brigáda Strakonice (www.25plrb.army.cz)
26. brigáda velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav (www.bvrpz.army.cz)
Správa letiště Pardubice (34. základna speciálního letectva v Pardubicích byla v listopadu 2003 zrušena)
Opravárenská základna letectva (České Budějovice)

Velitelství vzdušných sil bylo zrušeno k 30.11.2003. Od 1.12.2003 vzniklo v Olomouci Velitelství společných sil, kterému je podřízeno i letectvo.

Bylo zrušeno výcvikové středisko vzdušných sil v Přerově. Ročně prošlo asi pět set leteckých mechaniků a dalších odborníků. Nyní středisko sídlí ve Vyškově, kde armáda zahájila 29.1.2008 provoz v nově postavené Výcvikové hale vzdušných sil.

Historii našeho vojenství studuje a informace a exponáty uchovává Voj. historický ústav, který provozuje mj. i samostatnou expozici letectví a kosmonautiky ve Kbelích. 

Od r. 2002 je dnem ozbrojených sil ČR 30. červen, kdy svůj slib složili příslušníci 21. a 22. střeleckého pluku Československé brigády (1918, Darney, Francie). 
 
 

Letecký park vzdušných sil AČR v r.2010
Typ: Charakteristika 2007 2010
CASA C-295M Dvoumotorový turbovrtulový taktický transportní letoun pro krátké a střední vzdálenosti pro přepravu osob a materiálu. AČR přebírá od výrobce čtyři letouny v roce 2010. 1 (obj. 4ks)
Airbus A-319CJ Patří do skupiny dopravních letounů s krátkým a středním doletem. Typ A-319 začal s cestujícími létat v roce 1996. 2
L-410 L-410 je prvním typem letounu, vyrobeným v podniku LET Kunovice. Svůj první let uskutečnil 16. dubna 1969. Celkem bylo vyrobeno 1100 letounů, které byly vyvezeny do mnoha států světa. 9
L-39 ALBATROS Lehký cvičný proudový letoun L-39 Albatros je  určen k základnímu i pokročilému rozšířenému výcviku pilotů. Od roku 1968 bylo vyvinuto a vyráběno několik upravených a vylepšených verzí letounu, označených L-39C, L-39V, L-39ZA, L-39MS a L-39ZO. 10
Jak-40 Ruský třímotorový proudový dopravní letoun. Byl navržen jako náhrada dosluhujících vrtulových letounů Li-2. První prototyp vzlétl 21. října 1966. 2
L-159 ALCA Lehký víceúčelový bojový letoun určený především k podpoře pozemních vojsk, vedení průzkumu a v omezené míře k vedení vzdušného boje. Dvoumístná verze letounu je určená také pro pokračovací letecký výcvik. Prototyp poprvé vzlétl 2. srpna 1997. 71
(část zakonzerv.)
28/60
CL-601 3A Dvoumotorový proudový dopravní letoun určený k letům na dlouhé vzdálenosti. Prototyp vzlétl 8. listopadu 1978. 1
An-26 Je určen pro přepravu osob a materiálu na krátké a střední vzdálenosti. Letoun, jehož vývoj byl dokončen v roce 1969, konstrukčně vychází z předchozího typu An-24. 4
JAS-39 Gripen Víceúčelový bojový letoun JAS-39 Gripen společnosti Saab/British Aerospace je jednomístný, jednomotorový středoplošník s jednoduchým deltakřídlem a plně stavitelným plovoucím předkřídlem. 14 14
Tupolev Tu-154 0
Zlín Z 142CAF ?
W-3A SOKOL Dvoumotorový turbohřídelový víceúčelový vrtulník W-3A SOKOL konstrukčně vychází z vrtulníku Mil Mi-2 HOPLITE. Přesto se zásadně odlišuje zejména svými většími rozměry a vyznačuje se lepší konstrukční pevností. 10
Mil Mi-2 Malý, lehce pancéřovaný transportní vrtulník s turbohříd. motorem. V letectvu SSSR sloužil od roku 1965. Ačkoliv je Mi-2 sovětský vrtulník, tak byl vyráběn výhradně ve Swidniku, v Polsku. Výroba skončila v roce 1985, vyrobeno bylo okolo 7200 kusů. 5
Mil Mi-8 Střední víceúčelový dvoumotorový vrtulník klasického uspořádání s pětilistým nosným a třílistým vyrovnávacím rotorem Mil Mi-8 (kódové označení NATO HIP) je jedním z nejrozšířenějších vrtulníků na celém světě (spolu s Mi-17 je dodnes používán ve 49 zemích). 22 (Mi-8 + 17)
Mil Mi-17 Střední víceúčelový dvoumotorový turbohřídelový vrtulník Mi-17 je klasického uspořádání s pětilistým nosným a třílistým vyrovnávacím rotorem, určený zejména k přepravě osob. 22 (Mi-8 + 17)
Mil Mi-24 D,V dvoumotorový bitevní vrtulník, určený pro přímou podporu pozemních jednotek, ničení obrněných cílů a přepravu osob, případně nákladu s přepravními možnostmi. 38 26

protiletadlové raketové komplety SA-6 (KUB)
protiletadlové raketové komplety SA-13 (S-10)
přenosné protiletadlové komplety RBS-70