PUBLIKACE
8.1.2010


V předchozích letech se mi podařilo část ze svých poznatků vtělit postupně do několika prací. Vzhledem k tomu, že zde byly nabízeny již několik let a náklady na kusový tisk převýšily únosnou částku, je zde uveden už jen jejich přehled.

Nicméně, dvě z nich jsou pro zájemce zpřístupněny v elektronické verzi zdarma. Jedná se o první příručku z r. 1997 (doplněnou v r. 2000) z řady věnované čs. letectví (v  papírové podobě se dočkala cca 200 exemplářů, ale předpokládám, že stále ještě může být někomu k užitku) a zjednodušenou verzi zatím poslední příručky, která je věnována brněnským poštám a v papírové verzi zatím neexistuje.  

   
Brněnské pošty v běhu času (r.2009)

Nevystaveno
  Zjednodušená elektronická podoba práce věnující se historii brněnských pošt.

KE STAŽENÍ ZDARMA

Letecké motivy na FDC čs. a české pošty 1947 - 2004 (r.2005)
Vázaná/ brožovaná příručka A5


Mezinárodní výstava Brno 2005 - bronzová medaile

 

Zatím poslední z publikací mapujících letecké motivy na čs. a českých filatelistických materiálech, tentokrát na obálkách prvního dne..
Filatelie v kostce
V tomto případě se jedná o malou elektronickou encyklopedii na CD–ROM. (verze.1.0 z r. 2002 až verze 2.0 z r. 2005 - pro webové prohlížeče)
Od srpna 2007 jsou práva k prodeji a dalším úpravám "Filatelie v kostce" převedena na Infofilu.  


Mezistátní výstava OSTROPA 2003 - pozlacená  medaile (verze 1.2)

CD ROM "Filatelie v kostce"

Tato malá elektronická filatelistická encyklopedie je věnovanou především filatelii československé a české.
Obsahuje texty, obrázky, fotografie, videoklipy a zvuky.
Obsah celé encyklopedie je tematicky členěn do 11 kapitol. Každá kapitola obsahuje několik až několik desítek stránek (obrazovek) v několika úrovních. Celkem se jedná o cca 300 stránek, 2700 obrázků a 40 videoklipů.

Výplatní otisky s leteckými motivy 1926 -1999 (Československo, Protektorát a Sudety, Česká republika) (r. 2000)
Brožovaná příručka formátu A4 o 85 stranách


Celostátní výstava Brno 2000 - stříbrná medaile

Jak již název sám napovídá, je tato příručka věnována výplatním otiskům v jejichž textu a grafice lze najít nějaký vztah k letectví. Vztah jednotlivých prvků k letectví je popsán stručnými několikařádkovými texty.

Příležitostná razítka s leteckými motivy z území Československa 1918 - 1999 (r.1998, 2000)
Brožovaná příručka formátu A4 o100 stranách


Mezinárodní výstava WIPA 2000 - postříbřená medaile

Titulní stránka

Příručka mapuje československá, česká a slovenská ruční a strojová příležitostná razítka v jejichž textu a grafice lze najít nějaký vztah k letectví. Vztah jednotlivých prvků k letectví je popsán stručnými několikařádkovými texty.  

KE STAŽENÍ ZDARMA

Malý průvodce filatelií (1998) - jednoduchý elektronický průvodce filatelií pro mládež a veřejnost (CD-ROM nebo videokazeta) - jedna z prvních elektronických "vlaštovek".


Celostátní výstava Brno 2000 - pozlacená medaile

  Jednoduchý předchůdce "Filatelie v kostce", vysvětlující na 43 obrazovkách co je to filatelie. Jednalo se o ozvučenou automatizovanou  prezentaci v Power pointu s omezenou interaktivitou (pro veřejné akce existovala videokazeta).
    
 

Pokud nemáte zobrazenu úplnou stránku
(vlevo menu s tlačítky, vpravo okno s informacemi)
můžete se na kompletní stránky dostat tudy:

Úplná stránka