CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA MLADÝCH FILATELISTŮ
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
MLADÉ BRNO 2023

NATIONAL EXHIBITION OF YOUNG PHILATELISTS
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
MLADÉ BRNO 2023
 

28.5.2023

  V průběhu výstavy se konalo i celostátní kolo Filatelistické olympiády mládeže.
Příručka k letošnímu kolu je ke stažení zde.

 


 
 
 

  

 

FOTOGALERIE    

 
1.- 8. květen 2023, Křížová chodba
Nové radnice v Brně, Dominikánské nám. 1
1.- 8. May 2023, Cross-shaped Corridor
of the New Town Hall in Brno, Dominikánské nám. 1
   

Výstava bude otevřena pro veřejnost od úterý 2. 5. 2023 do pondělí 8. 5. 2023, denně od 9:00 hodin
 do 17:00 hodin. Slavnostní zahájení pro zvané hosty bude 1. 5. 2023.

The exhibition will be open to the public daily from Tuesday, 2 May to Monday, 8 May 2023, from 9:00 a.m.
to 5:00 p.m. The opening ceremony for invited guests will be held on 1 May 2023.
   
   

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY:

BASIC DOCUMENTS:

   
Výstavní propozice                 Přihláška (Word)                 Přihláška (Adobe reader) Exhibition regulations                Application form (Word)                Application form (Adobe reader)
   
   

DŮLEŽITÁ DATA:

IMORTANT DATES:

   

Doručení přihlášek - do 31. ledna 2023

Applications - by January 31, 2023

Informace o přijetí exponátu - do 28. února 2023

Information about the acceptance - by February 28, 2023

Doručení exponátů - do 31. března 2023

Exhibits must be delivered - by March 31, 2023

   
   
TISKOVINY: PRINTED MATTER:
   
       Bulletin                                                                              Výstavní katalog        Bulletin
       Plakát 2xA5        Poster 2xA5
       Plakát A3        Poster A3

       Palmáre

       Palmare

       Vydané materiály:
 
       Philatelic Materials:

   
Příprava - 29.4. až 1.6. Slavnostní zahájení - 1.6. v 16:00hod

 

Dovoz zařízení a stavba výstavy

Komorní dechová harmonie Brno zajistila slavnostní ráz zahájením výstavy.
Na posledním snímku - nehraje se, protože diriguje předseda OV výstavy:) 

Instalace exponátů, transport rakouských exponátů a manipulace se skly

Něco o souboru,  gestor výstavy MUDr. B. Helm a předseda svazu rakouských filatelistů
Mag. H. Kogler, celkový pohled

 

Opět instalace exponátů, příprava a práce jury

Raut a prohlídka výstavy

Výstava Palmáre 8.5. ve 14:00hod.

Výstavní prostory ráno před otevřením

Předsedové jury a OV podepisují diplomy, lrásná prostora sálu ÚMČ Brno-střed,
předávání medailí vedoucímu KMF, nejomedailovanější muž výstavy - E.Böck -  přebírá
 ocenění pro rakouské mládežníky. 

Vitríny s literaturou a historickými artefakty a příprava na návštěvníky.

Samozřejmě dorazili i někteří mladí vystavovatelé, neúplný skupinový snímek s předsedou SČF
 a oceňování v nesoutěžní třídě.

 

 

Demontáž 8.5.

Po skončení palmáre následoval raut a neformální diskuse.
Rozsah výstavy:
88 ploch soutěžních
34 ploch nesoutěžních a pohlednic
3 vitríny s literaturou, historií a medailemi z brněnských výstav
   Palmáre skončilo, začíná demontáž zařízení. Na třetím snímku se bourá poslední rám.
Demontovaná výstava nezabírá mnoho místa.